جدول زمانی صحبت کردن کودک

ارسال شده در 17:38:31 1396/9/8
نوزاد
•    از بدو تولد تا سه ماهگی صداهای آرام به صورت زمزمه در زمان هایی که خوشحال است تولید می کند. این صداها به طور معمول تک سیلاب هستند مانند "اه".
•    دو تا سه ماهگی در شرایط مختلف گریه های متفاوتی ارائه می دهد. همان طور که شناخت شما نسبت به کودک بیشتر می شود توانایی تشخیص گریه گرسنگی از گریه خستگی را به دست می آورید.
•    سه تا چهار ماهگی صدا های تک سیلابی را به صورت زمزمه وار و کمی پیچیده تر با تنوع بیشتری تولید می کند.
•    پنج تا شش ماهگی صدا های زیر و بم را با بالا و پایین بردن صدا تمرین می کند. اغلب در پاسخ به صحبت دیگران، حالت چهره خود را تغییر می دهد.
•    هفت تا دوازده ماهگی شروع به ساخت کلمات متنوع نامفهوم و ترکیبات و لهجه های صوتی جدید می کند. سعی می کند صحبت کردن شما را تقلید کند، حروف صدا دار و بی صدا را در کنار هم قرار می دهد، مانند "به به". با در نظر گرفتن نوبت صحبت کردن وانمود می کند که در حال مکالمه با شماست.
دکتر را خبر کنید :اگر کودک تا شش ماهگی نمی تواند آوای صوتی تولید کند با پزشک مشورت نمایید.
نوپا
•    دوازده ماهگی اولین کلمه خود را بیان می کند. یک تا پنج کلمه را می داند و به اندازه کافی از آن ها استفاده می کند.
•    چهارده ماهگی صرف افعال را یاد می گیرد و می تواند جمله را با لحن پرسشی بیان کند. با کمک حرکات دست صحبت هایش را کامل می کند.
•    شانزده ماهگی بسیار پرحرف است و با صدای بلند صحبت می کند. شما را برای جلب توجه صدا می زند. دست ها و سرش را برای بله یا خیر تکان می دهد. بسیاری از صدا های صامت متداول مانند "ت"، "د"، "ن"، و "ه" را تولید می کند.
•    هجده ماهگی دایره ی لغاتش به 5 تا 20 کلمه رسیده است. برخی از نام ها مانند مامان، افعالی مثل خوردن و صفاتی مانند سرد را بیان می کند. به وسیله عبارات ساده نیاز هایش را مطرح می کند، مثل "عروسک می خوام".
•    هجده تا بیست و چهار ماهگی برای بیان مقصود اش دو کلمه را کنار هم قرار می دهد و عبارت جدیدی می سازد، مثل "بابا رفت".
دکتر را خبر کنید :اگر تا پانزده ماهگی فرزند شما نتوانست هیچ کلمه ای را بیان کند با پزشک مشورت نمایید.
پیش دبستانی
•    بیست و چهار ماهگی حدود 150 تا 300 کلمه را می داند. به همراه مکث فراوان، جملاتی متشکل از 2 تا 3 کلمه می سازد.
•    دو تا سه سال می تواند در مورد چیزی در مواقع ضروری گفتگویی ساده داشته باشد. اغلب سوال های ساده می پرسد. جملاتی با 3 تا 6 جمله می سازد و دارای یک دایره لغات با 450 کلمه، از جمله تعداد زیادی از افعال دارد. می تواند افعال را به صورت گذشته به کار برد و اسامی را نیز به صورت جمع. از ضمایر "من"، "او" و "ما" به درستی استفاده می کند.
•    سه تا چهار سال قادر به صحبت و بازی به طور همزمان می باشد. حدود 800 تا 1000 کلمه را می داند. کلمات مورد علاقه او "چرا"، "چی"، "کی" است. بیشتر از سن اش مسایل را درک می کند و می تواند به شما بگوید در زمان نبودتان چه اتفاقاتی افتاده است.
دکتر را خبر کنید: اگر کودک دو تا سه ساله شما به جای پاسخ به پرسش تان تنها صدا از خود در می آورد، پزشک را مطلع سازید. این می تواند یک نشانه از تاخیر در رشد زبانی باشد.
کودک
•    چهار تا پنج سال برقراری ارتباط برایش آسان و دایره واژگانش به 2000 کلمه رسیده است. می تواند یک داستان ساده با یک آغاز و پایان به همراه دنبال کردن عکس ها تعریف کند. برای یک تصویر 4 یا 5 جمله توصیفی با دستور زبان صحیح به کار می برد. بیشتر صداها را به درستی تلفظ می کند. از بسیاری از واژه های توصیفی شامل قیدهای زمان مانند "دیروز" استفاده می کند.
•    شش تا هفت سال شباهت و تفاوت میان دو چیز را شرح می دهد. یک داستان با یک رویداد، بدون کمک از تصاویر تعریف می کند. مکالمات و اتفاقات گذشته را بازشماری می کند. جمع برخی از اسم ها را به صورت بی قاعده استفاده می کند.
•    هشت سال در تلفظ صداها، سرعت صحبت، زیر و بمی صدا و حجم سخنرانی ماهر شده است. از جملات پیچیده و مرکب استفاده می کند و قادر به داشتن یک مکالمه کامل با یک بزرگسال است.


برچسب ها :

جدول زمانی

،

صحبت کردن

،

آوای صوتی

،

لهجه های صوتی

،

صرف افعال

،

صداگذاری

،

جملات پیچیده

،

جملات مرکب

،

نظرات ارسال شده
هنوز نظری ثبت نشده است.

شما هم نظرتان را برایمان ارسال کنید