اختلالات زبانی پیش از دبستان

ارسال شده در 17:1:55 1396/6/26
کودکان پیش دبستانی (5-3 سال) با اختلالات زبانی که ممکن است در درک و یا بیان مشکل داشته باشند.
بعضی نشانه ها و علامت های اختلالات زبان پیش از دبستان
مشکلات زبان درکی:
 • درک معنای اشارات
 • دنبال کردن دستورات
 • پاسخ به سؤال ها
 • شناسایی اشیاء و تصاویر
 • نوبت گیری هنگام گفتگو با دیگران
مشکلات زبان بیانی:
 • پرسیدن سؤال
 • نامیدن اشیاء
 • بکاربردن اشارات
 • کنار هم قرار دادن کلمات در جملات
 • استفاده از ضمایر مناسب
 • آگاهی از اینکه چطور مکالمه را شروع کرده و آن را حفظ کنند
بسیاری از کودکان در هر دوحیطه ی